Tanysgrifiwch i'n Cylchlythyr / Subscribe to our Newsletter

Mae In The Pink yn angerddol am iechyd a harddwch naturiol ac yn defnyddio cynyrch naturiol, organig a fegan ar eich lles, y blaned a phopeth sy'n byw arni


Darparwr preifat o hyfforddiant yw In The Pink Therapies And Training mewn cyrsiau therapiaidd cyflenwol a achredir gan VTCT a'r Federation Of Holistic Therapists

Cynigir gwasanaeth cyfeillgar, agos-atoch sy hefyd yn broffesionol, gyda hanes ardderchog o gyrsiau o ansawdd a safonau uchel

Cynhelir cyrsiau hyfforddiant yn The Old Mission Hall, Clarence Place, Rhisga, De Cymru, NP11 6DG

Os hoffech chi edrych ar ein polisi preifatrwydd cewch chi ei weld yma

Ansawdd - sicrheir y triniaethau  i gyd trwy yswiriant atebolrwydd y cyhoedd a cwblhawyd hyfforddiant gyda sefydliadau ansawdd

Mae In The Pink yn angerddol am iechyd a harddwch naturiol ac yn defnyddio cynyrch naturiol, organig a fegan ar eich lles, y blaned a phopeth sy'n byw arni.

Gwasanaethau - therapiaidd cyflenwol a triniaethau harddwch ar gyfer menywod,  iachâd anifeiliaid, gwasanaethau corfforedig, hyfforddiant a thocynnau rhodd.